top of page

Nyereményjáték szabályzat

Szabályok, részvételi feltételek Facebook nyereményjátékainkhoz

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a „Couture Élményfotózás” (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett facebook oldalán megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

A Játék szervezője: 
 

Név: Nerpel Nikoletta EV

Cím: 2016, Leányfalu, Rózsahegyi u. 1/A

Levelezési cím: 2016, Leányfalu, Rózsahegyi u. 1/A

Adószám: 69686436-1-33

Telefonszám: +3630 603 2796

E-mail: nerpel.niki@gmail.com

Szakképzettség: Théba Művészeti Akadémia, Fotográfus- és fotótermék kereskedőA Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott facebook oldal regisztrált felhasználója legyen.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

• Nerpel Nikoletta közeli hozzátartozói

 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék leírása

 

A Játék a Facebook oldalon megosztott képen keresztül, vagy a feltöltött képek között érhető el, itt olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra.

 

3. A Játék időtartama

 

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játék leírás tartalmazza. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 20.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni

 

- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint

 

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

 

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy profilból többször is próbálkozhat a Játék feltételeinek megvalósításával.

 

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesíttette.

 

5. Nyeremény

 

A Játék nyereményeit az egyes Játék leírás tartalmazza.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók!

 

6. Sorsolás

 

Játékosok közötti sorsolás az adott Játékban feltüntetett módon történik.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A nyertes neve az adott Játék alatti posztban feltüntetésre kerül, valamint minden esetben facebook üzenetben értesítjük.

 

8. A nyeremények átvétele/igénybe vétele

 

A nyereményt (általában fotózás) a nyertes előzetes időpont és helyszín egyeztetés után veheti igénybe.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 

9. Adatkezelés

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

- a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje, a kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig.

 

- a nyertesek név, anyja neve, születési idő és hely, címe, e-mail cím és telefonszám adatait a Szervező részére fotózási szerződés megírása miatt átadja.

 

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

A Játékos elfogadja, hogy a Szervező nyilvánosságra hozhatja a fotózáson készült képeket, azokat online és offline felületein (weboldal, blog, social media oldalak, szórólap, plakát, stb.) felhasználhatja. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a szervezés és a fotózás folyamata dokumentálva lesz (írásos, képi és videós formában) és ezeket a felvételeket a Szervező nyilvánossághoz közvetítheti saját online és offline felületein. 

 

10. Felelősségkizárás

 

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

 

11. Egyéb

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Leányfalu, 2020. december 5.

bottom of page